ปอยหลวงวัดจำลอง

  • 27 มกราคม 2564 - 29 มกราคม 2564
  • วัดจำลอง
  • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.5952841, 98.8205847
  • นำทางโดย Google map

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่าโครงการคนแม่วางไม่ทิ้งกัน

เพื่อสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์ทางการแพทย์มอบให้โรงพยาบาลแม่วาง สนับสนุนกิจกรรมป้องกันไฟป่าในท้องที่อำเภอแม่วาง และสนับสนุนการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ครูภูมิปัญญาในอำเภอแม่วาง

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 19.00 น.

ด้วยคณะศรัทธาวัดจำลองและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอแม่วาง รวมทั้งเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาอำเภอแม่วาง ได้พร้อมใจกันสร้างสรรค์และส่งเสริมสิ่งที่ดีงาม ให้แก่ อำเภอแม่วาง จึงได้จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้น ในงาน ปอยหลวง สมโภชน์เสนาสนะวัดจำลอง เพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้ ทางโรงพยาบาลแม่วางและช่วยเหลือสนับสนุนการดับไฟป่าและหมอกควัน รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาและพัฒนาระบบการท่องเที่ยวในเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ในอำเภอแม่วาง และในการจัดงานครั้งนี้ได้จัดให้มีการเรียนการสอนและสาธิตงานทางด้านภูมิปัญญา แก่นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปด้วย

จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ร่วมทำบุญได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2563ผู้ร่วมทำบุญสามารถร่วมทำบุญได้โดยโอนเงินเข้าบัญชี

บัญชี “แหล่งเรียนรู้อารยธรรมบ้านน้ำต้นสล่าแดง” ธนาคารออมสิน สาขาแม่วาง เลขที่ 020299520005

ติดต่อประสานงาน

พระครูสุนทรธรรมโชติ 081-7963719

สล่าแดง ศรีสุวรรณ์ 089-7007273

https://www.facebook.com/tatch...

กิจกรรมเดือนมกราคม 2564