งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ

กิจกรรมนี้สิ้นสุดแล้ว
 • 16 ธันวาคม 2566 - 24 ธันวาคม 2566
 • มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 • ตำแหน่งจีพีเอส : 18.8970670, 99.0146264
 • นำทางโดย Google map

งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ

วันที่ 16-24 ธันวาคม 2566 

พบกับกิจกรรมตลอดงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

 • กิจกรรม #90ปี999ทุน เพื่อพัฒนาแม่โจ้
 • นิทรรศการผลงานวิจัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่
 • เสวนาวิชาการ #เกษตรอาหารสุขภาพ
 • AAUN President Forum : Modern Agricultural Education for Sustainable of Life
 • การจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร
 • อบรมหลักสูตรระยะสั้น
 • การจัดแสดงและประกวด พืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ
 • แปลงสาธิตและฐานเรียนรู้การเกษตร Organic City Farm & Smart Farm
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรม และเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน
 • #ศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่น วันที่ 23 ธันวาคม 2566
 • ปั่นคืนถิ่น 3 แม่โจ้ 90 ปี ทำความดีเพื่อแผ่นดิน

ที่มา https://www.facebook.com/MJUChiangmai


https://www.facebook.com...

กิจกรรมในเชียงใหม่