#
สุสานไตรลักษณ์แม่วาง
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
ฌาปนสถานบ้านกาด
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
สุสานไม่ทราบ บ้านสันโป่ง 01
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
สุสานบ้านเหล่าป่าฝาง
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
ฌาปนกิจสถาน หมู่3 วัดพันตน
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
ฌาปนสถาน บ้านดอยเปา-ป่าติ้ว-สันโป่ง
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
ป่าช้า ห้วยโป่ง แม่มูด
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
สุสานไม่ทราบชื่อ ดอนเปา 01
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน
#
สุสานไม่ทราบชื่อ บ้านทุ่งปี๊ 01
#ป่าช้า #สุสาน #ฌาปนกิจสถาน