#
ธนาคาร ทีเอ็มบีธนชาต (สาขาฝาง)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ทหารไทย
#
ATM ทีเอ็มบีธนชาต (โลตัสฝาง)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ธนชาต