#
ธนาคารกรุงเทพ (สาขาฝาง)
#ฝากกระแสรายวัน #ฝากออมทรัพย์ #ฝากประจำ
#
ATM กรุงเทพ (ทิพย์เสเถียรมินิมาร์ท)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #กรุงเทพ
#
ATM กรุงเทพ (แม็คโคร ฝาง )
#เอทีเอ็มกรุงเทพ #เอทีเอ็ม #atmกรุงเทพ
#
ATM กรุงเทพ (หน้าแม่ข่าเภสัช)
#เอทีเอ็มกรุงเทพ #เอทีเอ็ม #atmกรุงเทพ
#
ATM กรุงเทพ (โลตัสฝาง)
#เอทีเอ็มกรุงเทพ #เอทีเอ็ม #atmกรุงเทพ
#
ATM กรุงเทพ (7-11 ปตท. ฝาง 3 )
#เอทีเอ็มกรุงเทพ #เอทีเอ็ม #atmกรุงเทพ