#
โรงงานน้ำแข็ง สุขสมนึก (ต้นเปา)
#ส่งน้ำแข็ง #น้ำแข็งหลอด #น้ำแข็งโม่