#
โรงน้ำแข็ง วี ไอ ซี VIC ดอยสะเก็ด
#โรงน้ำแข็ง #ส่งน้ำแข็ง #น้ำแข็งหลอด
#
โรงน้ำแข็ง อ.ลักขณา (ดอยสะเก็ดกิจวารี)
#โรงน้ำแข็ง #ส่งน้ำแข็ง #น้ำแข็งหลอด
#
นายหล้า ส่งน้ำแข็ง
#ส่งน้ำแข็ง #น้ำแข็งหลอด
#
โรงน้ำแข็ง ล้านนาไอซ์
#โรงน้ำแข็ง #น้ำแข็งโม่ #น้ำแข็งหลอด