#
7-11 สาขา ตลาดสมเพชร
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (5 แยกสันติธรรม 2)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7 -11 (คณะพยาบาล ม.พายัพ)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขาโครงการอรสิริน)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (บ้านโจ้)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขาสนามกีฬา
#เซเว่น #ร้านสะดวกซื้อ
#
7 -11 (วัดเจดีย์หลวง)
#ร้านสะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 (สาขา เวียงกุมกาม)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7 -11 (มูลเมือง 2)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 ( สาขา ซอยสุขเกษม +[ออล คาเฟ่]
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
7-11 ( สาขาหน้าสนามกอล์ฟลานนา)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขาท่าวังตาล(ถนน วงแหวนรอบ 2))
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #7-11 #มินิมาร์ท
#
7-11 (สาขาเจ็ดยอดพลาซ่า)
#ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขาอบต.สุเทพ)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (ตลาดสันป่าข่อย)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (ศรีอนันต์คอนโด)
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 ( อาเขต 4 จ.เชียงใหม่)
#ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 (ถนนอัษฏาธร)
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 สาขาท่าแพ
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขา ถนนสุเทพ(อุโมงค์ซ.4)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7 -11 (ชุมชนข่วงสิงห์(ต ช้างเผือก))
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สตาร์เอวีนิว 5 อ.หางดง) 13053
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 ( ซอยวัดอุโมงค์ 3)
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (ป่าแดด 2)
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (ตลาดเมืองใหม่)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #สะดวกซื้อ #เซเว่น
#
7-11 (ประตูท่าแพ)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11(บ้านหลิ่งห้า(ต สุเทพ))
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11+ all cafe (นิมมานเหมินท์)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 เอวินิว 6976
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขา สารพัดช่าง)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขาลอยเคราะห์ 4) + all cafe
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #7-11
#
  7-11 (สาขาหน้าม.พายัพ)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขาเชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค 2
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ
#
7 -11 (อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 สาขา ปตท. ฟ้าฮ่าม
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (ถนนราชภาคินัย)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขาห้วยแก้ว) +[ออล คาเฟ่]
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #all
#
7-11 ( สตาร์อเวนิว 2)
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 (ปตท.ถนนมหิดล)
#ร้านสะดวกซื้อ #มินิมาร์ท #เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (สาขา 12 ห้วยแก้ว)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #สะดวกซื้อ #เซเว่น
#
  7 -11 (สาขานิมมาน ซอย 9)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขาสมเพชร)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 (บุญเรืองฤทธิ์ 1)
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
  7-11 (คันคลองชลประทาน 2)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (สาขา มหิดล(ต.ป่าแดด))
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
  7-11 (สาขาไนท์บาร์ซ่า )
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
  7-11 ( สาขา หน้าวัดเชียงมั่น)
#7-11 #ร้านสะดวกซื้อ #เซ่เว่น
#
7-11 (บวกครกน้อย (ต.หนองป่าครั่ง))+All cafe
#สะดวกซื้อ #เซเว่น #สะดวกซื้อ
#
7-11 สาขาบ้านศรีบัวเงิน1
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 (หน้ากาดเชิงดอย)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 ( สาขาเทพมงคล)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #เซเว่น #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 (สาขา pttor ตลาดเมืองใหม่)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 สาขา บ้านฮ่อ
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11 สาขาปตท.ริมคลองชลประทาน
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส
#
7-11( ปตท. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิส #ร้านสะดวกซื้อ
#
7-11 (การเคหะ)
#เคาน์เตอร์เซอร์วิสม #เซเว่น #ร้านสะดวกซื้อ