#
กาดก้อม
#อาหารตักขาย #อาหารพื้นเมือง #กาดเชียงใหม่
#
กาดฅนเมือง
#กาด #ตลาด #ตลาดคนเมือง
#
กาดต้นลำใย
#ตลาดของฝาก #ตลาดต้นลำใย
#
กาดทิพย์เนตร
#ตลาดนัดพระเครื่อง #ทิพยเนตร #อาหารตามสั่ง
#
กาดประตูเชียงใหม่
#อาหารเช้า #อาหารสด #ของกิน
#
กาดสมเพชร
#อาหารสด #ของกิน #ผักสด
#
กาดสันป่าข่อย
#อาหารสด #ของกิน #ผักสด
#
กาดหนองหอย
#อาหารเช้า #อาหารสด #ของกิน
#
กาดหลวง
#ตลาดของฝาก #ตลาดวโรรส #ตลาดหลวง
#
กาดเจดีย์
#ตลาด #รวมของเก่า #ตลาดของเก่า
#
กาดเมืองใหม่
#อาหารทะเล #ร้านขายของแห้ง #อาหารเช้า
#
ตลาดช้างเผือก
#ตลาดช้างเผือก #กาดช้างเผือก #ตลาดสด
#
ตลาดต้นพยอม 2 (เวียงพิงค์)
#กาดต้นพยอม #กาดเวียงพิงค์
#
ตลาดทองคำ (ตลาดวรประทาน)
#กาดทองคำ #ตลาดทองคำ #ขนมจีน
#
ตลาดม้ง (ตรอกเหล่าโจ๊ว)
#สินค้าชาวเขา #ของพื้นเมือง #ผ้าทอของชาวเขา
#
ตลาดร่มสัก (กาดฝายหิน)
#ข้าวราดแกง #อาหารตามสั่ง
#
ตลาดศรีล้านช้าง ดอกไม้สด
#ตลาดดอกไม้ #ดอกไม้สด #ขายดอกไม้
#
ตลาดศิริวัฒนา (กาดธานินทร์)
#กาดธานิน #ตลาดธานิน #ตลาดสด