#
ทรัพย์อนันต์ค้าข้าว
#ข้าวสาร #ข้าวสวย #ข้าวเหนีย
#
ค้าเจริญ ข้าวสาร
#ข้าวสาร #อาหารสัตว์ #ไข่สด