#
ข้าวจ้าวข้าวนึ่ง (สาขาตลาดหางดง)
#ข้าวสาร #ไข่ #ข้าวเหนียวเขี้ยวงู
#
หางดงการข้าว
#ร้านขายข้าวสาร