#
จูมง ข้าวมันไก่ สันกำแพง
#ข้าวมันไก่ #ข้าวมันไก่ทอด