#
คาเฟ่ อเมซอน (หน้ามช.)
#ชาเขียวนมสด #อเมซอนเย็น #คาปูชิโน่ร้อน
#
เวคอัพ 24 Hour (นิมมานเหมินทร์)
#ชาเขียว #สมูซตี้ #Smoothie
#
เวคอัพ 24 Hour (บิสซิเนสพาร์ค)
#ชาเขียว #สมูซตี้ #Smoothie
#
เวคอัพ 24 Hour (สนามบิน)
#ชาเขียว #สมูซตี้ #Smoothie
#
เวคอัพ 24 HR (ไอคอน)
#ชาเขียว #สมูซตี้ #Smoothie
#
แคมป์ ซีเอเอ็มพี(ในห้างเมย่า)
#latte #ชาเขียวเย็น #Ice Chocolate