#
คาเฟ่ อเมซอน (หน้ามช.)
#ชาเขียวนมสด #อเมซอนเย็น #คาปูชิโน่ร้อน
#
เวคอัพ 24 Hour (นิมมานเหมินทร์)
#ชาเขียว #สมูซตี้ #Smoothie
#
เวคอัพ 24 Hour (บิสซิเนสพาร์ค)
#ชาเขียว #สมูซตี้ #Smoothie
#
เวคอัพ 24 Hour (สนามบิน)
#ชาเขียว #สมูซตี้ #Smoothie
#
เวคอัพ(ไอคอน)
#ชาเขียว #สมูซตี้ #Smoothie
#
แคมป์ (ในห้างเมย่า)
#latte #ชาเขียวเย็น #Ice Chocolate
#
ไวด์ อเวค 24 HR
#ชาเขียว #สมูซตี้ #Smoothie