Bus Chiangmai (Chang Phueak) - Fhang (1231)

#Bus #bus to Fang District #bus to Tha Ton

Fang Bus -> [Thaton - Mae Ai - Fang - Chai Prakan - Chiang Mai] (1231)

#Bus ticket sales #Fang to Chiang Mai #Fang to Thaton

Van Chiangmai [ Chang Phueak - Fhang ] (1231)

#minibus #vanFang #Van Fang

Fang Van [Fang -> Chiang Mai] (1231)

#Fang to Chiang Mai #Fang to Thaton #a car to Chiang Dao

Van Chiangmai[Arcade 1] - Lamphun

#Van to Lamphun #Lamphun van #Car to Lamphun

bus Chiangmai [ Chang Phueak - Mae Eai - Tha Thon ] (1231)

#Chang Phueak Arcade #Songthaew #Bus

Minibus Chiangmai-Fang

#Car to Chiang Dao #Car to Chai Prakan #Bus to Fang

bus Chiangmai [ Chang Phueak - Hod ] (1232)

#Bus #bus to Doi Tao #bus to Hot

Bus/Van Chiangmai[Chang Phueak Station]-Phao

#Phrao Bus #Phrao Van #Car to Phrao

Mini-bus Chiangmai[Waroroj] -Lumphun

#SongthaewLamphun #Mini Bus to Lumphun #MiniBusLumphun

Mini Bus station [Huangdong-Sanpaton-Jomthong]

#Hang Dong #San Pa Tong #Chom Thong

Mini Bus Chiangmai-Peang Loung

#Van to Pian Luang #Go Pian Luang #Van Wiang Haeng

Mini Bus station (Vieng Ka Rong-Meakajan-Vieng Pha Pao)

#Wiang Kalong #Mae Khachan #Wiang Pa Pao

Minnibus Chaingmai-Meajo-Mea Fak (New Road)

#minibus Mae Jo #minibus Mae Jo University #minibus Sansai

Minibus chiangmai-jomthong [@Chiangmai gate]

#Khum Kham Car #Phra That Si Chom Thong #Doi Inthanon

Bus Chiangmai [ Hot - Jomthong - Doi Tao ]

#Bus to Doi Tao #bus to Doi Tao #bus to Doi Tao

Minibus Chaingmai-Mea rim [Waroroj] >> Mearim

#Car to Mae Rim #Chang Phueak station to Mae Rim

parking spot, Nakhon Chiang Mai (Chiang Dao)

#Selling bus tickets #Chiang Mai - Fang #Fang to Thaton

Minibus/Van [Pharo ->Chiangmai(Terminal bus 1)

#Phrao Chiang Mai travel Songthaew Phrao Chiang Mai Prao minivan Chiang Mai

Mini Bus station [Samenug - Baan Bou Khew]

#Songthaew Samoeng #mini bus samoung #minibus samoung

Mini-bus Chiangmai[Chang Phueak Station]-Rum Loung- San sai

#minibus Mae Jo #minibus Mae Jo University #minibus Sansai

Minibus [Chom Thong -> Mea Jam ]

#Go to Mae Chaem district #go to Doi Inthanon #go to Doi Inthanon data center

minibus Fang [Fang -> Thaton]

#Songthaew Fang to Thaton #Fang Thaton #the bus to Thaton

Mini-bus Chiangmai[Chom Thong- Phueak Station]

#Hang Dong #San Pa Tong #Chom Thong

Minibus Chaingmai-Doi Sa Ket [Waroroj]

#Doi Saket #bus to Doi Saket

Minnibus Chaingmai-Meajo-Tongkootok

#minibus Mae Jo #minibus Mae Jo University #minibus Sansai

Minibus Chiangmai-Phao

#Car to Phrao #Car to Wat Doi Mae Pang #Bus to Bua Tong Waterfall

Mini-Bus [Waroroj Chaingmai-San Kamphaeng]

#minibus sankampang #bus sankampang #MiniBusSankampang

Minibus Chiangmai[Chang Phueak Station] >> Mearim

#Car to Mae Rim #Chang Phueak station to Mae Rim

Van Chiangmai [ Chang Phueak - Hot - Doi Tao] (1232)

#Van to Hot #Van to Doi Tao #Van Q Chang Phueak

bus Chiangmai [ Chang Phueak - Doi Toa ] (1232)

#Bus to Doi Tao #Bus to Doi Tao #Bus to Doi Tao

Mini-Bus [Hot - Aom Koi]

#Bus to Omkoi #minibus to Omkoi

Minibus Doi Suthep - Doi Pui (Changpheuk market)

#To Doi Pui #Doi Suthep #to Phu Ping

San Kham Phaeng to Chiangmai mini bus

#minibus sankampang #bus sankampang #MiniBusSankampang

Mini Bus Chaingmai- Wat Baan Jan

#carKanlayaniwattana

Chiangmai-San Kamphaeng hotsprings-Meakumpong (Waroroj)

#San Kamphaeng Hot Spring #Mae On #Van

minibus Fang [Fang -> Chai Prakan -> Phrao] (2427)

#Fang bus to Chai Prakan #Songthaew to Chai Prakan #Fang Chai Prakan car

Minibus. [Waroroj - Samoeng South]

#Songthaew Samoeng #mini bus samoung #minibus samoung

Minibus [bankad mea wang ->busterminal 1 ]

#minibus Mae Wang #minibusMeaWang

Mini Bus (2552) [ Doi Saket >> Waroroj Market]

#doisaket #tocity #tochiangmai

mini bus [Mea Wang - Baan Kad ]

#minibus Mae Wang #minibusMeaWang

Van Chiangmai [ waroroj market - LamPhun ] (181)

#Van to Lamphun #Lamphun van #Car to Lamphun

Bus [ Doi Tao - Hod - Chang Phueak Chiang Mai City] (1232)

#Bus back to Chiang Mai #Hot #bus to Doi Tao

mini bus Chiangmai [ Mea Thang -Waroros market ] (2587)

#Songthaew Mae Taeng #mini bus meataeng #MiniBusMeaTaeng

Minubus Sanpatong-Hangdong [@Chiangmai gate]->Thong Sew-Sanpa Thong

#Hang Dong #San Pa Tong #Nong Sarium Old Town Wiang Tha Kan Kad Wua Kad

mini-bus Chaingmai[Khua Lek] - Lamphun

#SongthaewLamphun #Mini Bus to Lumphun #MiniBusLumphun

Minibus Chiangmai[Mearim] >> Waroroj

#Car to Mae Rim #Chang Phueak station to Mae Rim

Minibus Chiangmai-Nongtong [@Waroroj]

#Nong Tong #Lamphun #minibus

mini bus Chiangmai [ Waroros market - Mea Thang ] (2587)

#Songthaew Mae Taeng #mini bus meataeng #MiniBusMeaTaeng