Chiangmai-San Kamphaeng hotsprings-Meakumpong (Waroroj)

Chiang Mai - Warorot Market - Mea Kampong

a trip to Mea Kampong
07.40 09.30 11.40 14.30
return trip
09.20
11.20
13.20
16.10

Sankampang Hot Springs - Ban Mae Kampong

a trip to Hot Springs
07.40 11.40 13.40 18.30
return trip
06.0010.00
14.0017.00

Trend
April 2024

Chiangmai's Events