Bus Chiangmai (Chang Phueak) - Fhang (1231)

#Bus #bus to Fang District #bus to Tha Ton

Fang Bus -> [Thaton - Mae Ai - Fang - Chai Prakan - Chiang Mai] (1231)

#Bus ticket sales #Fang to Chiang Mai #Fang to Thaton

Van Chiangmai [ Chang Phueak - Fhang ] (1231)

#minibus #vanFang #Van Fang

Fang Van [Fang -> Chiang Mai] (1231)

#Fang to Chiang Mai #Fang to Thaton #a car to Chiang Dao

bus Chiangmai [ Chang Phueak - Mae Eai - Tha Thon ] (1231)

#Chang Phueak Arcade #Songthaew #Bus

parking spot, Nakhon Chiang Mai (Chiang Dao)

#Selling bus tickets #Chiang Mai - Fang #Fang to Thaton

Yanyon nakorn chiangmai

#Bus ticket sales #Chiang Mai-Fang #Fang to Thaton

Yanyon nakorn chiangmai (Fang branch)

#Bus ticket #Fang to Chiang Mai #Fang to Thaton