#
Fang Van [Fang -> Chiang Mai] (1231)
#Fang to Chiang Mai #Fang to Thaton #a car to Chiang Dao
#
Fang Bus -> [Thaton - Mae Ai - Fang - Chai Prakan - Chiang Mai] (1231)
#Bus ticket sales #Fang to Chiang Mai #Fang to Thaton
#
minibus Fang [Fang -> Thaton]
#Songthaew Fang to Thaton #Fang Thaton #the bus to Thaton
#
minibus Fang [Fang -> Chai Prakan -> Phrao] (2427)
#Fang bus to Chai Prakan #Songthaew to Chai Prakan #Fang Chai Prakan car
#
minibus Fang [ Fang - Mea Salak]
#Fang car to Mae Salak #Fang car to Mae Daab #Song Taew Fang to Mae Salak
#
minibus Fang [Fang -> Thaton]
#Songthaew Fang to Thaton #Fang Thaton #the bus to Thaton
#
Yanyon nakorn chiangmai (Fang branch)
#Bus ticket #Fang to Chiang Mai #Fang to Thaton
#
minibus Fang [Fang -> Chang Phueak Arcade] (1231ก)
#Songthaew Fang Chiang Mai #bus back to Chiang #bus Fang to Chiang Mai
#
minibus Fang [Fang-Baan Kum] (2284)
#Baan Khum Songthaew #Ban Khum Songthaew #Ban Khum Songthaew