#
parking spot, Nakhon Chiang Mai (Chiang Dao)
#Selling bus tickets #Chiang Mai - Fang #Fang to Thaton
#
The minibus queue [Chiang Dao - Mueang Na - Arunothai - Chai Prakan]
#Go to Mueang Na #go to Arunothai #go to Chai Prakan
#
Mini-bus /Bus[Fang Chiang Dao- Phueak Station]
#Bus to Chiang Mai #Chiang Dao Songthaew #Chiang Mai