Van [BTTS] [Bann Tawai->Chiangmai]

#baan ta vai #car to airport #car to Kad Farang

Minibus Chiangmai-Nongtong [@Chiangmai gate]

#Nongtong to city chiangmai #NongtongToCity #NongTongToChiangmai

Thai Export co.,Ltd.

#BUYING AGENCY #PACKING #SHIPPING

Hua tai cargo (Baan Tawai )

#sto express #Freight forwarding service #Thai freight forwarding service to China

Siam Pickpack (Chaingmai)

#Freight #International shipping #Ship transport