Greenbus (Busterminal 3)

#Northern Bus #Chiang Saen #Golden Triangle

Mini Bus Chiangmai-Meakaja-Vieng Pa Pho

#Wiang Pa Pao Van #Mae Kha Chan #Wiang Pa Pao Minibus

GreenBus / Transport (Chiangmai Headquarter)

#Northern Bus #Chiang Saen #Golden Triangle

Greenbus (Busterminal 2)

#Northern Bus #Chiang Saen #Golden Triangle