คลินิก 108 (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)

#คลินิกประกันสังคม #คลินิกโรคจากการทำงาน #ตรวจสุขภาพข้าราชการ

โรงพยาบาล แม่และเด็ก (ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่)

#โรงพยาบาลรัฐบาล #โรงพยาบาลเด็ก #คลอด

ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่)

#จองห้องพิเศษ #ศูนย์จองห้องพิเศษสวนดอก #จ่ายห้อง

โรงพยาบาลมหาราชนคร (สวนดอก) เชียงใหม่

#โรงพยาบาลรัฐบาล #คลินิกเด็ก #คลินิกตา

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก)

#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก #โรงพยาบาล

โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่

#โรงพยาบาลรัฐบาล #โรงพยาบาลเทศบาล #โรงพยาบาล

ธนาคารออมสิน (สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

ธนาคารออมสิน (สาขา มีโชคพลาซ่า)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

บริการรับฝากจอดรถยนต์ (อาคารสวนดอกพาร์ค )

#ที่จอดรถ #รับฝากรถ #รับฝากรถโรงพยาบาลสวนดอก

โรงพยาบาลสันทราย

#โรงพยาบาล #รักษาทั่วไป #โรงพยาบาลรัฐบาล

โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ (ป่าแงะ)

#หูคอจมูก #จิตเวช #โรคทั่วไป

โรงพยาบาลสันป่าตอง

#โรงพยาบาล #รักษาทั่วไป #โรงพยาบาลรัฐบาล

ธนาคาร ออมสิน ( โลตัสคำเที่ยง)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลนครพิงค์)

#ศูนย์จองห้องพิเศษ #จองห้องพิเศษ #จองห้องพักพิเศษโรงพยาบาลนครพิงค์

โรงพยาบาลจอมทอง

#โรงพยาบาล #รักษาทั่วไป

ธนาคารออมสิน (สาขาเชียงใหม่)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

สำนักงานแขวงศรีวิชัย

#สำนักงานแขวงในเชียงใหม่ #ภาษีโรงเรือน #ภาษีที่ดิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านเจ็ดยอด

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต.บ้านเจ็ดยอด

อาคารสุจิณโณ

#อาคารสุจิณโณ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก

อาคารบุญสมมาร์ติน (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(รพ.สวนดอก))

#อาคารบุญสมมาร์ติน #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก

ธนาคารออมสิน (สาขา เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่

#แอร์พอร์ตพลาซ่า #ออมสิน #ธนาคาร

ธนาคารออมสิน (สาขาหางดง)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

อาคารเฉลิมพระบารมี (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่(รพ.สวนดอก))

#อาคารเฉลิมพระบารมี #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ธนาคารออมสิน (สาขาแม่ริม)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

ธนาคารออมสิน (สาขา สันกำแพง)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

ทรงสมัย

#ตัดชุดยูนิฟอร์ม #เครื่องแบบราชการ #ซาฟารี

ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ (เสมียนตรา)

#การปกครองจังหวัดเชียงใหม่ #ที่ทำการปกครอง

องค์การเภสัชกรรม (ภาคเหนือ)

#องค์การเภสัชกรรม

นำเทเลอร์ 1991

#ชุดครุย #ชุดข้าราชการ #ชุดสูท

ธนาคารออมสิน (สาขา บิ๊กซีหางดง)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

สำนักงานแขวงเม็งราย

#สำนักงานแขวงในเชียงใหม่ #ภาษีโรงเรือน #ภาษีที่ดิน

โรงพยาบาลเทศบาลหนองป่าครั่ง

#โรงพยาบาล #สาธารณะสุข #โรงพยาบาลเทศบาล

โรงพยาบาลสวนปรุง

#โรงพยาบาลรัฐบาล #รักษาทั่วไป #จิตเวช

ธนาคารออมสิน (สาขาสันทราย)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

ธนาคารออมสิน (สาขามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

โรงพยาบาล เชียงใหม่ใกล้หมอ

#โรงพยาบาล #รักษาทั่วไป #รักษาฉุกเฉิน

โรงพยาบาลตา เซ็นต์ปีเตอร์

#รักษาตา #โรงพยาบาลตา #ต้อกระจก

โรงพยาบาลดอยสะเก็ด

#โรงพยาบาล #รักษาทั่วไป #โรงพยาบาลรัฐบาล

ธนาคารออมสิน (สาขาแม่โจ้)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

อาคารตะวัน กังวานพงศ์

#อาคารตะวัน #กังวานพงศ์ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ธนาคารออมสิน ( สาขาเม-ญ่า )

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

โรงพยาบาล เอ็ม ที อินเตอร์เมด

#เบาหวาน #ไทรอยด์ #ตรวจสุขภาพประจำปี

ธนาคาร ออมสิน (สาขาช้างม่อย)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

โรงพยาบาลสัตว์เพื่อพูน

#โรงพยาบาลสัตว์เล็ก #ผ่าตัด #เปิด24ชั่วโมง

ธนาคาร ออมสิน (สาขา ช้างคลาน)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

ธนาคารออมสิน (สาขา ประตูช้างเผือก)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนดอก [ ตึก สุจิณโณ]

#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #สอบถามสวนดอก #ศูนย์ประชาสัมพันธ์สวนดอก

ธนาคารออมสิน (สาขาสารภี)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

คลินิกเวชกรรมชุมชนสุเทพ (โรงพยาบาลเชียงใหม่ ฮอสพิทอล)

#ระบบทางเดินอาหาร #ทางเดินหายใจ #ความดัน

ธนาคารออมสิน (สาขาสันป่าตอง)

#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ออมสิน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านหนองไคร้

#โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล #รพ.สต. #สาธารณสุข

โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่

#โรงพยาบาลรัฐบาล #บริการดูแลผู้สูงอายุ #ผู้ป่วยเรื้อรัง

โรงพยาบาลเทพปัญญา 2 (โรงพยาบาลช้างเผือกเดิม)

#เทพปัญญา2 #ศูนย์ศัลยกรรมเสริมความงาม #โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเทพปัญญา

#เทพปัญญา #ศูนย์ศัยกรรมเสริมความงาม #โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

#โรงพยาบาลสัตว์เล็ก #ผ่าตัดสัตว์ #รักษาสัตว์พิเศษ

สำนักงานแขวงกาวิละ

#สำนักงานแขวงในเชียงใหม่ #ภาษีโรงเรือน #ภาษีที่ดิน