คิวรถสองแถว  [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ประตูเชียงใหม่)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
#คิวรถหางดง #คิวรถสันป่าตอง #หนองสะเรียม
คิวรถสองแถว  [ทุ่งเสี้ยว(ตลาดทุ่งเสี้ยว) -> เชียงใหม่(กาดหลวง)] *ขาเข้าเมือง
คิวรถสองแถว [ทุ่งเสี้ยว(ตลาดทุ่งเสี้ยว) -> เชียงใหม่(กาดหลวง)] *ขาเข้าเมือง
#คิวรถไปเชียงใหม่ #คิวรถทุ่งเสี้ยว #รถเข้าเมืองทุ่งเสี้ยวไปเชียงใหม่
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)->  ทุ่งเสี้ยว] (2553)
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(กาดหลวง)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
#คิวรถบ้านกาด #คิวรถหางดง #คิวรถสันป่าตอง
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)->  ทุ่งเสี้ยว] (2553)
คิวรถสองแถว [เชียงใหม่(ขนส่งช้างเผือก)-> ทุ่งเสี้ยว] (2553)
#รถไปแท่นคำ #รถไปทุ่งเสี้ยว #รถสองแถวไปทุ่งเสี้ยว