วนัสนันท์ (ซุปเปอร์ไฮเวย์)

#ของฝาก #ร้านของฝาก #แหนมไบโอเทค

วนัสนันท์ (สนามบินเชียงใหม่)

#ของฝาก #ร้านของฝาก #แหนมไบโอเทค

  วนัสนันท์ (ต้นพยอม)

#ของฝาก #ร้านของฝาก #แหนมไบโอเทค