สอาด 1
สอาด 1
#ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ #ลูกชิ้นปลา #เย็นตาโฟ
สอาด 2
สอาด 2
#ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟ #ลูกชิ้นปลา #เย็นตาโฟ