โครงการหลวง (แม่เหียะ)
โครงการหลวง (แม่เหียะ)
#ผักปลอดสารพิษ #ดอยคำ #บ๊วยดอง
ร้านโครงการหลวง (สาขา เชียงใหม่ 89)
ร้านโครงการหลวง (สาขา เชียงใหม่ 89)
#ผักปลอดสารพิษ #ดอยคำ #บ๊วยดอง
ร้านโครงการหลวง (ตลาดโลตัสคำเที่ยง)
ร้านโครงการหลวง (ตลาดโลตัสคำเที่ยง)
#ปุ๋ย #ปุ๋ยไฮโดรโพนิคส์ #น้ำหมัก
ร้านโครงการหลวง ดอยคำ  (โลตัสหางดง)
ร้านโครงการหลวง ดอยคำ (โลตัสหางดง)
#ผักปลอดสารพิษ #ดอยคำ #บ๊วยดอง
ร้านโครงการหลวง (สาขา สุเทพ)
ร้านโครงการหลวง (สาขา สุเทพ)
#ผักปลอดสารพิษ #ดอยคำ #บ๊วยดอง
ร้านโครงการหลวง (สาขาสนามบินเชียงใหม่)
ร้านโครงการหลวง (สาขาสนามบินเชียงใหม่)
#ผักปลอดสารพิษ #ดอยคำ #บ๊วยดอง