รสเสวย ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นยาจีน (สาขาสวนบวกหาด )
รสเสวย ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นยาจีน (สาขาสวนบวกหาด )
#ไก่ตุ๋นยาจีน #ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นยาจีน #ข้าวหน้าไก่ตุ๋น
รสเสวย ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นยาจีน (สาขาสวนดอก)
รสเสวย ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นยาจีน (สาขาสวนดอก)
#ไก่ตุ๋น #ไก่ตุ๋นยาจีน #ก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นยาจีน