ป. ปลาจุ่ม (สาขา 4 @แม่โจ้)

#ปลาจุ่ม #หมูจุ่ม

  ป. ปลาจุ่ม (สาขา2 มหิดลแอร์พอร์ต)

#ปลาจุ่ม #หมูจุ่ม #ปลากระพงจุ่ม

ป.ปลาจุ่ม (สาขาสารภี)

#ปลาจุ่ม #หมูจุ่ม

ป.ปลาจุ่ม (สาขา 5 รวมโชค)

#ปลาจุ่ม #หมูจุ่ม