ก๋วยเตี๋ยวปู่โย่งลำปาง เส้นเปียก (โครงการ ภานนสตรีท)
ก๋วยเตี๋ยวปู่โย่งลำปาง เส้นเปียก (โครงการ ภานนสตรีท)
#เส้นหมี่ขาวลูกชิ้นล้วน #เส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อ #ก๋วยเตี๋ยวรวม
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปู่โย่ง(การเคหะ)
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปู่โย่ง(การเคหะ)
#เส้นหมี่ขาวลูกชิ้นล้วน #เส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อ #ก๋วยเตี๋ยวรวม
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น ปู่โย่ง (หนองฮ่อ)
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้น ปู่โย่ง (หนองฮ่อ)
#เส้นหมี่ขาวลูกชิ้นล้วน #เส้นเล็กลูกชิ้นเนื้อ #ก๋วยเตี๋ยวรวม