มังกี้เชค (พรอมเมนาดา)

#ชามุก #ชานม #ชานมไข่มุก

มังกี้ เชค (แอร์พอร์ตพลาซ่า)

#ชามุก #ชานมไข่มุก