เจ มิ่งขวัญ (ราชดำเนิน)
เจ มิ่งขวัญ (ราชดำเนิน)
#อาหารเจ #ข้าวราดแกงเจ #ข้าวซอยเจ
เจ มิ่งขวัญ (สวนดอก)
เจ มิ่งขวัญ (สวนดอก)
#อาหารเจ #ข้าวราดแกงเจ #ข้าวซอยเจ