มาลี  ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย (ประตูสวนดอก)
มาลี ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย (ประตูสวนดอก)
#ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย #ต้มยำ #ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
มาลี ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (สันกลาง)
มาลี ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (สันกลาง)
#ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย #ต้มยำ #ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
มาลี ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (คันคลองชลประทาน)
มาลี ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (คันคลองชลประทาน)
#ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย #ต้มยำ #ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
มาลี ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (สาขา ท่าศาลา)
มาลี ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (สาขา ท่าศาลา)
#ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย #ต้มยำ #ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
มาลี ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (ช้างคลาน)
  มาลี ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (ช้างคลาน)
#ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย #ต้มยำ #ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
มาลี ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย (เชียงใหม่ 89)
มาลี ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย (เชียงใหม่ 89)
#ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย #ต้มยำ #ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
มาลี ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (ไชยสถาน)
มาลี ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (ไชยสถาน)
#ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย #ต้มยำ #ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
มาลี ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (หลังพายัพ)
มาลี ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย (หลังพายัพ)
#ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย #ต้มยำ #ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ
มาลี ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย (ราชภัฎ)
  มาลี ก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัย (ราชภัฎ)
#ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัย #ต้มยำ #ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ