เอ็มเคเรสเตอรองท์ (โลตัส หางดง)

#เป็ดย่าง #บะหมี่เป็ดย่าง #ปอเปี๊ยะสด

MK เอ็มเคเรสเตอรองท์ (บิ๊กซีหางดง)

#เป็ดย่าง #บะหมี่เป็ดย่าง #ปอเปี๊ยะสด

เอ็มเคเรสเตอรองท์ MK (เมญ่า)

#เป็ดย่าง #บะหมี่เป็ดย่าง #ปอเปี๊ยะสด

เอ็มเคเรสเตอรองท์ (บิ๊กซีดอนจั่น)

#เป็ดย่าง #บะหมี่เป็ดย่าง #ปอเปี๊ยะสด

เอ็มเคเรสเตอรองท์ MK (โลตัสรวมโชค)

#เป็ดย่าง #บะหมี่เป็ดย่าง #ปอเปี๊ยะสด

เอ็มเคเรสเตอรองท์ (เซ็นทรัลเฟสติวัล)

#เป็ดย่าง #บะหมี่เป็ดย่าง #ปอเปี๊ยะสด

เอ็มเคเรสเตอรองท์ (เซ็นทรัลแอร์พอร์ต)

#เป็ดย่าง #บะหมี่เป็ดย่าง #ปอเปี๊ยะสด

เอ็มเคเรสเตอรองท์ MK (โลตัสฝาง)

#เป็ดย่าง #บะหมี่เป็ดย่าง #ปอเปี๊ยะสด

เอ็มเคเรสเตอรองท์ (โลตัสคำเที่ยง)

#เป็ดย่าง #บะหมี่เป็ดย่าง #ปอเปี๊ยะสด

เอ็มเคเรสเตอรองท์ (บิ๊กซีเอ๊กซ์ตร้า)

#เป็ดย่าง #บะหมี่เป็ดย่าง #ปอเปี๊ยะสด