ก๋วยเตี๋ยวคำหวาน (รวมโชค)
ก๋วยเตี๋ยวคำหวาน (รวมโชค)
#ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา #ซุปกระดูก #บะหมี่แห้งคำหวาน
ก๋วยเตี๋ยวคำหวาน 3 (แม่ริม)
ก๋วยเตี๋ยวคำหวาน 3 (แม่ริม)
#ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา #ซุปกระดูก #บะหมี่แห้งคำหวาน
ก๋วยเตี๋ยวคำหวาน (ทุ่งโฮเต็ลพลาซ่า)
ก๋วยเตี๋ยวคำหวาน (ทุ่งโฮเต็ลพลาซ่า)
#ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา #ซุปกระดูก #บะหมี่แห้งคำหวาน