ก๋วยเตี๋ยวคำหวาน (รวมโชค)

#ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา #ซุปกระดูก #บะหมี่แห้งคำหวาน

ก๋วยเตี๋ยวคำหวาน (ทุ่งโฮเต็ลพลาซ่า)

#ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา #ซุปกระดูก #บะหมี่แห้งคำหวาน

ก๋วยเตี๋ยวคำหวาน 3 (แม่ริม)

#ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา #ซุปกระดูก #บะหมี่แห้งคำหวาน