เขียง (ปตท.มหิดล)
เขียง (ปตท.มหิดล)
#อาหารตามสั่ง #ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ #กระเพรา
เขียง (เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค)
  เขียง (เชียงใหม่บิสสิเนสพาร์ค)
#ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ #กระเพรา #หมี่ผัดโคราชกุ้งแม่น้ำ
เขียง by ตำมั่ว (นิมมาน)
เขียง by ตำมั่ว (นิมมาน)
#ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ #กระเพรา #หมี่ผัดโคราชกุ้งแม่น้ำ
เขียง  (สาขา ปตท. สันนาเม็ง)
เขียง (สาขา ปตท. สันนาเม็ง)
#ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ #กระเพรา #หมี่ผัดโคราชกุ้งแม่น้ำ
เขียง by ตำมั่ว (สาข ราชภัฎ)
  เขียง by ตำมั่ว (สาข ราชภัฎ)
#ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ #กระเพรา #หมี่ผัดโคราชกุ้งแม่น้ำ