เย็นตาโฟ  เจ๊เกียว (สาขา รพ.ลานนา)
เย็นตาโฟ เจ๊เกียว (สาขา รพ.ลานนา)
#เย็นตาโฟ #หมูสะเต๊ะ #เย็นตาโฟ​แมงกะพรุน​
เย็นตาโฟ  เจ๊เกียว (สาขาป่าแดด)
เย็นตาโฟ เจ๊เกียว (สาขาป่าแดด)
#เย็นตาโฟ #หมูสะเต๊ะ #เย็นตาโฟ​แมงกะพรุน​