หมูสองชั้น (สาขานิมมานเหมินทร์)

#หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟต์หมูจุ่ม #บุฟเฟ่ต์ชาบู

หมูสองชั้น หมูจุ่ม (สาขาถนนทิพย์เนตร)

#หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟต์หมูจุ่ม #บุฟเฟ่ต์ชาบู

  หมูสองชั้น (หลัง ม.ช.)

#หมูจุ่มบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟต์หมูจุ่ม #บุฟเฟ่ต์ชาบู