ไหตี่เลา หม้อไฟจีน (เซ็นทรัลเฟสติวัล) Haidilao

#หม้อไฟจีน #หม่าล่าชาบู #หม้อไฟ

ไห้ตี่เลา (เมญ่า) Haidilao

#หม่าล่าชาบู #หม้อไฟ #hotpot