ฟุกุ มัทฉะ (เซ็นทรัลเฟสติวัล)
ฟุกุ มัทฉะ (เซ็นทรัลเฟสติวัล)
#มัทฉะ #ชาเขียว #ชาไข่มุกจากประเทศญี่ปุ่น
ฟุกุ มัทฉะ (แอร์พอร์ตพลาซ่า)
ฟุกุ มัทฉะ (แอร์พอร์ตพลาซ่า)
#มัทฉะ #ชาเขียว #ชาไข่มุกจากประเทศญี่ปุ่น