บิ๊ก บิ๊ก จุ่ม ชาบู-หมูกระทะ (สาขาช้างเผือก)
บิ๊ก บิ๊ก จุ่ม ชาบู-หมูกระทะ (สาขาช้างเผือก)
#หมูจุ่มบุฟเฟต์ #บุฟเฟต์หมูจุ่ม #จิ้มจุ่มบุฟเฟต์
บิ๊ก บิ๊ก จุ่ม (สาขา สันติธรรม)
บิ๊ก บิ๊ก จุ่ม (สาขา สันติธรรม)
#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์ชาบู
บิ๊ก บิ๊ก ชาบู-หมูกระทะ (สาขาแม่โจ้)
บิ๊ก บิ๊ก ชาบู-หมูกระทะ (สาขาแม่โจ้)
#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์ชาบู #หมูกระทะบุฟเฟ่ต์
บิ๊ก บิ๊ก ชาบู (คูเมือง)
บิ๊ก บิ๊ก ชาบู (คูเมือง)
#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์ชาบู #หมูกระทะบุฟเฟ่ต์
บิ๊ก บิ๊ก จุ่ม เตากระทะ เตาย่างเนย (สาขาภูคำ)
บิ๊ก บิ๊ก จุ่ม เตากระทะ เตาย่างเนย (สาขาภูคำ)
#จิ้มจุ่มบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์หมู่จุ่ม #ย่างเนยบุฟเฟต์