บิ๊ก บิ๊ก จุ่ม ชาบู-หมูกระทะ (สาขาช้างเผือก) *24 ชั่วโมง*

#หมูจุ่มบุฟเฟต์ #บุฟเฟต์หมูจุ่ม #จิ้มจุ่มบุฟเฟต์

บิ๊กบิ๊กชาบู-หมูกระทะ (สาขา สันติธรรม โซน 1,2)

#หมูจุ่มบุฟเฟต์ #บุฟเฟต์หมูจุ่ม #จิ้มจุ่มบุฟเฟต์

บิ๊ก บิ๊ก ชาบู-หมูกระทะ (สาขาแม่โจ้)

#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์ชาบู #หมูกระทะบุฟเฟ่ต์

บิ๊ก บิ๊ก ชาบู (คูเมือง)

#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์ชาบู #หมูกระทะบุฟเฟ่ต์

บิ๊ก บิ๊ก จุ่ม ชาบู-หมูกระทะ (สาขาภูคำ) *24 ชั่วโมง*

#จิ้มจุ่มบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์หมู่จุ่ม #ย่างเนยบุฟเฟต์

บิ๊ก บิ๊ก จุ่ม ชาบู-หมูกระทะ(สาขา นวรัฐ) *24 ชั่วโมง*

#หมูจุ่มบุฟเฟต์ #บุฟเฟต์หมูจุ่ม #จิ้มจุ่มบุฟเฟต์

บิ๊กบิ๊ก ชาบูหมูกระทะ - กองบิน (สาขา กองบิน)

#ชาบูบุฟเฟ่ต์ #บุฟเฟ่ต์ชาบู #หมูกระทะบุฟเฟต์