อี้เหวินชานมไข่มุก (แม่ริมพลาซ่า)

#วัตถุดิบชานม #สอนสูตรชานมไข่มุก #วัตถุดิบชานมไข่มุก

อี้เหวินชานมไข่มุก (ตลาดเมืองใหม่)

#วัตถุดิบชานม #สอนสูตรชานมไข่มุก

อี้เหวินชานมไข่มุก (สาขาศรีภูมิ)

#วัตถุดิบชานม #สอนสูตรชานมไข่มุก

อี้เหวินชานมไข่มุก (ฟ้าฮ่าม)

#วัตถุดิบชานม #สอนสูตรชานมไข่มุก #วัตถุดิบชานมไข่มุก

อี้เหวินชานมไข่มุก (ตลาดต้นพยอม)

#วัตถุดิบชานม #สอนสูตรชานมไข่มุก #วัตถุดิบชานมไข่มุก

อี้เหวินชานมไข่มุก (จอมทอง)

#วัตถุดิบชานม #สอนสูตรชานมไข่มุก #วัตถุดิบชานมไข่มุก

อี้เหวินชานมไข่มุก (สาขาหนองหอย)

#วัตถุดิบชานม #สอนสูตรชานมไข่มุก #วัตถุดิบชานมไข่มุก

อี้เหวินชานมไข่มุก (หางดง)

#วัตถุดิบชานม #สอนสูตรชานมไข่มุก #วัตถุดิบชานมไข่มุก

  อี้เหวินชานมไข่มุก (สาขาหลังมอ)

#วัตถุดิบชานม #สอนสูตรชานมไข่มุก #วัตถุดิบชานมไข่มุก

อี้เหวินชานมไข่มุก (สำเภาทอง สันกำแพง)

#วัตถุดิบชานม #สอนสูตรชานมไข่มุก #วัตถุดิบชานมไข่มุก

อี้เหวินชานมไข่มุก (แม่โจ้)

#วัตถุดิบชานม #สอนสูตรชานมไข่มุก #วัตถุดิบชานมไข่มุก

อี้เหวินชานมไข่มุก (เชียงดาว)

#วัตถุดิบชานม #สอนสูตรชานมไข่มุก #วัตถุดิบชานมไข่มุก