เอไอเอสช็อป เซอร์วิสเซ็นเตอร์  ( เซ็นทรัลเฟสติวัล )
เอไอเอสช็อป เซอร์วิสเซ็นเตอร์ ( เซ็นทรัลเฟสติวัล )
#ชำระค่าบริการ #เติมเงิน #ซ่อมมือถือ
เอไอเอสช็อป AIS  เซอร์วิสเซ็นเตอร์  ( แอร์พอร์ต พลาซ่า )
เอไอเอสช็อป AIS เซอร์วิสเซ็นเตอร์ ( แอร์พอร์ต พลาซ่า )
#ชำระค่าบริการ #ศูนย์ซ่อม #เติมเงิน
เอไอเอส AIS (สาขา โลตัสคำเที่ยง)
เอไอเอส AIS (สาขา โลตัสคำเที่ยง)
#ชำระค่าบริการ #เติมเงิน #เปิดเบอร์
เอไอเอส เทเลวิช (บิ๊กซีดอนจั่น)
เอไอเอส เทเลวิช (บิ๊กซีดอนจั่น)
#ชำระค่าบริการ #เติมเงิน #เปิดเบอร์
เอไอเอสช็อป เซอร์วิสเซ็นเตอร์  ( เม-ญ่า )
เอไอเอสช็อป เซอร์วิสเซ็นเตอร์ ( เม-ญ่า )
#ชำระค่าบริการ #ศูนย์ซ่อม #เติมเงิน
เอไอเอสช็อป เซอร์วิสเซ็นเตอร์  ( มณีนพรัตน์ )
เอไอเอสช็อป เซอร์วิสเซ็นเตอร์ ( มณีนพรัตน์ )
#ชำระค่าบริการ #ศูนย์ซ่อม #เติมเงิน
เทเลวิซ (สาขา โลตัสจอมทอง)
เทเลวิซ (สาขา โลตัสจอมทอง)
#ชำระค่าบริการ #เติมเงิน #เปิดเบอร์
เอไอเอส เทเลวิช (สาขา โลตัสรวมโชค)
เอไอเอส เทเลวิช (สาขา โลตัสรวมโชค)
#ชำระค่าบริการ #เติมเงิน #เปิดเบอร์
เทเลวิช (บิ๊กซี หางดง)
เทเลวิช (บิ๊กซี หางดง)
#ชำระค่าบริการ #เติมเงิน #เปิดเบอร์
เอไอเอส เทเลวิช (สาขา โลตัสฝาง)
เอไอเอส เทเลวิช (สาขา โลตัสฝาง)
#ชำระค่าบริการ #เติมเงิน #เปิดเบอร์
เทเลวิซ (สาขาเชียงดาว)
เทเลวิซ (สาขาเชียงดาว)
#มือถือ #ชำระค่าบริการ #เติมเงิน
เทเลวิช (สาขาบิ๊กซีเอ๊กซ์ตร้า)
เทเลวิช (สาขาบิ๊กซีเอ๊กซ์ตร้า)
#ชำระค่าบริการ #เติมเงิน #เปิดเบอร์
เทเลวิซ (สาขามีโชคพลาซ่า)
เทเลวิซ (สาขามีโชคพลาซ่า)
#มือถือ #ชำระค่าบริการ #เติมเงิน
เอไอเอส เชียงใหม่ (ซุปเปอร์ไฮเวย์)
เอไอเอส เชียงใหม่ (ซุปเปอร์ไฮเวย์)
#ชำระค่าบริการ #เติมเงิน #เปิดเบอร์
เทเลวิช (สาขา โลตัสหางดง)
  เทเลวิช (สาขา โลตัสหางดง)
#ชำระค่าบริการ #เติมเงิน #เปิดเบอร์
เอไอเอส บัดดี้ (บิ๊กซี หางดง 2)
  เอไอเอส บัดดี้ (บิ๊กซี หางดง 2)
#ชำระค่าบริการ #ศูนย์ซ่อม #เติมเงิน
เทเลวิช (สาขา กาดสวนแก้ว)
  เทเลวิช (สาขา กาดสวนแก้ว)
#ชำระค่าบริการ #เติมเงิน #เปิดเบอร์
เอไอเอส บัดดี้ (ไชยปราการ)
เอไอเอส บัดดี้ (ไชยปราการ)
#ชำระค่าบริการ #ศูนย์ซ่อม #เติมเงิน
เทเลวิช (สาขา นิยมพานิช สนญ.)
เทเลวิช (สาขา นิยมพานิช สนญ.)
#ชำระค่าบริการ #เติมเงิน #เปิดเบอร์