ผัดไทยห้ารสท่าแพ 2  (สาขาแม็คคอมิก สี่แยกปริ้นส์)
ผัดไทยห้ารสท่าแพ 2 (สาขาแม็คคอมิก สี่แยกปริ้นส์)
#ผัดไทยธรรมดา #ผัดไทยห่อไข่ #ผัดไทยกุ้งสด
ผัดไทยห้ารสท่าแพ 1 (ช้างม่อย)
ผัดไทยห้ารสท่าแพ 1 (ช้างม่อย)
#ผัดไทยธรรมดา #ผัดไทยห่อไข่ #ผัดไทยกุ้งสด
ผัดไทยห้ารสท่าแพ ( สาขาใหม่ กาดเมืองใหม่)
  ผัดไทยห้ารสท่าแพ ( สาขาใหม่ กาดเมืองใหม่)
#ผัดไทยธรรมดา #ผัดไทยห่อไข่ #ผัดไทยกุ้งสด
ร้านผัดไทยห้ารสท่าแพ  (สาขาสันกู่เหล็ก)
ร้านผัดไทยห้ารสท่าแพ (สาขาสันกู่เหล็ก)
#ผัดไทยธรรมดา #ผัดไทยห่อไข่ #ผัดไทยกุ้งสด