หอพักภูไพลิน

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักอุ่นแสง (สันติธรรม)

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก ไอทีพาเลซ

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านธนะสาร

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก อิงภู หลังมช.

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก แอสไปร์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านพักป้ามาลี

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักเฌอแตมป์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

เฌอแตม แมนชั่น

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักสตรี อุดมผล

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

อาคาร เพชรนครพิงค์ 2

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก อินเตอร์ เพลส

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักพงค์พร

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก บ้านเต็มจิต

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

เดอะไอเดีย

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านริมมอ

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

J.C. เจ.ซี. โฮม หอพักหญิง

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

หอพักสุขสเปซ

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักแจ่งหัวริน (ศธภ.๑๕)

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักสายทิพย์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักชื่นมงคล ก๋างโต้ง

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักในกำกับสวนดอก มช

#ห้องพักนักศึกษา #ห้องพักนักศึกษามช #หอพักมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หอพักเรือนแก้ว

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักหญิงเพชรนครพิงค์

#หหอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

หอพักมาริษา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ปรีชาเพลส หอพักสันติภาพ

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักหญิง จันพินิจ

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

หอพักลานนาพะเยา 5

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักหญิง บ้านบูรณะพิมพ์

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

หอพัก คุ้มฟ้าคุ้มฝน

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักสุกัณทา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักพร

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักสตรี ตวงทิพย์

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

เจ็ดยอด คอนเนอร์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักใจดี

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านคุณยาย

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักอุ่นแสง (สนามกีฬา)

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก เทวฤทธิ์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านแม่แมนชั่น

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักบ้านวิลาวัลย์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักสุขเกษม

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักเดือนเพ็ญ

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ราชาเพลส

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านวัฒนา

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักหญิง เจษฏาภรณ์ เจ.เจ.เอ

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

บ้านกิ่งไผ่

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักสตรี เอ็น.ที. คอร์ท

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

ภัททิยาคอร์ท (หอพักภัททิยา) [รับเฉพาะคนทำงาน]

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักบ้านศรีเพ็ชรวรรณดี

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก บ้านอรรินทร์

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพัก เอ.พี

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักหญิง เมย์ อพาร์ทเม้นท์

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

หอพักทวีสุข

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

ทองพูน 2

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักปราณี

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านศิริพร

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

จันทร์อินทร์ หอพักหญิง

#หอพักหญิง #หอพักสตรี #หอพักเฉพาะผู้หญิง

หอพักมีตะวัน

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

บ้านอมเรศ

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน

หอพักวังหลวง ดอนจั่น

#หอพักรายเดือน #ห้องพักรายเดือน #ที่พักรายเดือน