ยูโอบี( สาขาถนนไฮเวย์-เชียงใหม่)
ยูโอบี( สาขาถนนไฮเวย์-เชียงใหม่)
#ธนาคารยูโอบี #ตู้ถอนเงิน #ตู้โอนเงิน
ยูโอบี uob (สาขา เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่)
ยูโอบี uob (สาขา เซ็นทรัล แอร์พอร์ต เชียงใหม่)
#ธนาคารยูโอบี #ตู้ถอนเงิน #ตู้โอนเงิน
ยูโอบี (สาขาห้วยแก้ว)
ยูโอบี (สาขาห้วยแก้ว)
#เอทีเอ็ม #เอทีเอ็ม #ยูโอบี