คลินิก 108 (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ )
คลินิก 108 (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ )
#คลินิกประกันสังคม #คลินิกโรคจากการทำงาน #ตรวจสุขภาพข้าราชการ
โรงพยาบาลมหาราชนคร (สวนดอก) เชียงใหม่
โรงพยาบาลมหาราชนคร (สวนดอก) เชียงใหม่
#คลินิกเด็ก #คลินิกตา #หูคอจมูก
ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลสวนดอก)
ศูนย์จองห้องพิเศษ (โรงพยาบาลสวนดอก)
#จองห้องพิเศษ #ศูนย์จองห้องพิเศษสวนดอก #จ่ายห้อง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก)
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (โรงพยาบาลสวนดอก)
#โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก #โรงพยาบาล
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#คลินิกกระดูกและข้อ #คลินิกสูตินรีเวช #ระบบทางเดินอาหาร
ห้องตรวจพิเศษนอกเวลาราชการ (เบอร์ 110)
ห้องตรวจพิเศษนอกเวลาราชการ (เบอร์ 110)
#ห้องตรวจนอกเวลาราชการ #ตรวจรักษาผู้ป่วยทั่วไปนอกเวลาราชการ
ห้องตรวจเบอร์ 7(จักษุ)
ห้องตรวจเบอร์ 7(จักษุ)
#คลินิกต้อหิน #คลินิกตาเข #คลินิกภูมิแพ้ตา
ห้องตรวจเบอร์ 24(จิตเวช)
ห้องตรวจเบอร์ 24(จิตเวช)
#จิตเวช #ตรวจสุขภาพจิต #คลินิกเมธาโดน
ที่จอดรถ (อาคารสวนดอกพาร์ค )
ที่จอดรถ (อาคารสวนดอกพาร์ค )
#ที่จอดรถ #รับฝากรถ #รับฝากรถโรงพยาบาลสวนดอก
ห้องตรวจเบอร์ 10 โรคกระดูกและข้อ
ห้องตรวจเบอร์ 10 โรคกระดูกและข้อ
#ตรวจกระดูก #ตรวจข้อ #ออร์โธปิดิกส์
ที่จอดรถ (โรงพยาบาลสวนดอก)
ที่จอดรถ (โรงพยาบาลสวนดอก)
#ที่จอดรถ #รับฝากรถ #รับฝากรถโรงพยาบาลสวนดอก
อาคารสุจิณโณ
อาคารสุจิณโณ
#อาคารสุจิณโณ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก
ห้องตรวจเบอร์ 5 (วางแผนครอบครัว)
ห้องตรวจเบอร์ 5 (วางแผนครอบครัว)
#ตรวจหลังคลอด #วางแผนครอบครัว #คลินิกเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ห้องตรวจเบอร์ 6 (หู คอ จมูก)
ห้องตรวจเบอร์ 6 (หู คอ จมูก)
#ตรวจโรคหูคอจมูก #คลินิกโสตประสาท #คลินิกโรคเฉพาะทางหู
ห้องตรวจเบอร์ 3 (สูตินรีเวชกรรม)
ห้องตรวจเบอร์ 3 (สูตินรีเวชกรรม)
#สูตินรีเวชกรรม #ตรวจครรภ์ #ตรวจอัลตราซาวด์
จองห้องพิเศษ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
จองห้องพิเศษ (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#จองห้องพิเศษ #ห้องพิเศษสวนดอก #ศรีพัฒน์
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนดอก
ศูนย์ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวนดอก
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์ #สอบถามสวนดอก
อาคารบุญสมมาร์ติน
อาคารบุญสมมาร์ติน
#อาคารบุญสมมาร์ติน #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ #โรงพยาบาลสวนดอก
เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (เบอร์ 19)
เวชระเบียนผู้ป่วยนอก (เบอร์ 19)
#เวชระเบียนผู้ป่วยนอก #คัดกรองผู้ป่วยนอก
อาคารเฉลิมพระบารมี
อาคารเฉลิมพระบารมี
#อาคารเฉลิมพระบารมี #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลินิคไผ่ล้อม)
ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คลินิคไผ่ล้อม)
#ศูนย์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #คลินิคไผ่ล้อม
ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก (ตึกเฉลิมพระบารมี)
ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก (ตึกเฉลิมพระบารมี)
#ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยนอก #ศูนย์ประสานสิทธิ์
ห้องตรวจเบอร์ 20 (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
ห้องตรวจเบอร์ 20 (เวชศาสตร์ฟื้นฟู)
#เวชศาสตร์ฟื้นฟูทั่วไป #โรคของโครงร่างและกล้ามเนื้อ #โรคบาดเจ็บไขสันหลัง
ห้องตรวจเบอร์ 4(สูตินรีเวชกรรม)
ห้องตรวจเบอร์ 4(สูตินรีเวชกรรม)
#สูตินรีเวชกรรม #ตรวจครรภ์ #ตรวจอัลตราซาวด์
อาคารตะวัน กังวานพงศ์
อาคารตะวัน กังวานพงศ์
#อาคารตะวัน #กังวานพงศ์ #โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ห้องตรวจเบอร์ 26(พิเศษอายุกรรม 3)
ห้องตรวจเบอร์ 26(พิเศษอายุกรรม 3)
#อายุรกรรมเฉพาะทางโรคผิวหนัง #มะเร็งทั่วไป #โรคไตวาย
ศูนย์อุบัติเหตุ ห้องฉุกเฉิน
ศูนย์อุบัติเหตุ ห้องฉุกเฉิน
#ห้องฉุกเฉิน #อุบัติเหตุ #ฉุกเฉิน
ห้องเบอร์ 11 OPD 11 (ห้องเจาะเลือด )
ห้องเบอร์ 11 OPD 11 (ห้องเจาะเลือด )
#ห้องเจาะเลือด #เจาะเลือด
ห้องตรวจเบอร์ 8, 9(อายุกรรมทั่วไป)
ห้องตรวจเบอร์ 8, 9(อายุกรรมทั่วไป)
#อายุกรรมทั่วไป #โรคระบบประสาท #โรคหัวใจ
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#รังสีเทคนิค #กิจกรรมบำบัด #กายภาพบำบัด
อาคารติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่
อาคารติดเชื้อและโรคอุบัติใหม่
#อาคารติดเชื้อ #อาคารโรคอุบัติใหม่
ห้องตรวจเบอร์ 27 (วัคซีน)
ห้องตรวจเบอร์ 27 (วัคซีน)
#ฉีดวัคซีน #ตรวจโรคเด็กเฉพาะทาง #ระบบทางเดินอาหาร
ห้องการเงิน เบอร์ 2 (ตึกเฉลิมพระบารมี)
ห้องการเงิน เบอร์ 2 (ตึกเฉลิมพระบารมี)
#การเงินสวนดอก #ชำระเงิน #จ่ายเงินสวนดอก
ห้องตรวจเบอร์ 21(พิเศษอายุกรรม)
ห้องตรวจเบอร์ 21(พิเศษอายุกรรม)
#พิเศษอายุกรรม #อายุกรรม #โรคต่อมไร้ท่อ
ห้องตรวจเบอร์ 101(ศัลยกรรม)
ห้องตรวจเบอร์ 101(ศัลยกรรม)
#ศัลยกรรม #คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินอาหาร #คลินิกศัลยกรรมโรคตับถุงน้ำดี
ลงทะเบียนเบิกตรง รพ.สวนดอก
ลงทะเบียนเบิกตรง รพ.สวนดอก
#เบิกตรง #ลงทะเบียนเบิกตรง #เบิกตรงข้าราชการ
หน่วยเสริมสร้างสุขภาพ
หน่วยเสริมสร้างสุขภาพ
#หน่วยเสริมสร้างสุขภาพ
ตึกสงฆ์อาพาธ
ตึกสงฆ์อาพาธ
#สงฆ์อาพาธ #คลินิกสงฆ์อาพาธ
ห้องตรวจนอกเวลาราชการ และ ห้องตรวจเด็กนอกเวลาราชการ 110 (ตรวจโรคทั่วไป)
ห้องตรวจนอกเวลาราชการ และ ห้องตรวจเด็กนอกเวลาราชการ 110 (ตรวจโรคทั่วไป)
#คลินิกเด็กนอกเวลา #ห้องตรวจนอกเวลา #ห้องตรวจกุมารนอกเวลาราชการ
ห้องทำแผล (เฉลิมพระบารมี)
ห้องทำแผล (เฉลิมพระบารมี)
#ทำแผล #ตัดไหม #ล้างแผล
ห้องตรวจเบอร์ 28(เด็กป่วยทั่วไป)
ห้องตรวจเบอร์ 28(เด็กป่วยทั่วไป)
#คลินิกเด็กป่วยทั่วไป
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก เบอร์ 16 (ศรีพัฒน์)
ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก เบอร์ 16 (ศรีพัฒน์)
#รับยาสวนดอก #รับยาศรีพัฒน์ #ห้องจ่ายยา
ธนาคารเลือด (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
ธนาคารเลือด (โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่)
#ธนาคารเลือด #บริจาคเลือด #เกล็ดเลือด
ห้องตรวจเบอร์ 2 (ศัลยกรรม)
ห้องตรวจเบอร์ 2 (ศัลยกรรม)
#คลินิกศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ #คลินิกศัลยกรรมระบบประสาท
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#รังสีเทคนิค #กิจกรรมบำบัด #กายภาพบำบัด
หน่วยรักษาศพ
หน่วยรักษาศพ
#หน่วยรักษาศพ #ศพ
ห้องตรวจเบอร์ 22 (พิเศษอายุกรรม 2)
ห้องตรวจเบอร์ 22 (พิเศษอายุกรรม 2)
#อายุรกรรมเฉพาะทาง #ระบบทางเดินหายใจ #มะเร็งทรวงอก
ศูนย์เลสิค (คณะแพทย์ มช)
ศูนย์เลสิค (คณะแพทย์ มช)
#ผ่ากระจกตา #เลเซอร์ตา #ผ่าตัดด้วยเลเซอร์
ร้านค้าสวัสดิการ (รพ.สวนดอก ชั้น 7 ตึกบุญสมมาติน)
ร้านค้าสวัสดิการ (รพ.สวนดอก ชั้น 7 ตึกบุญสมมาติน)
#ศัลยกรรมชาย #อาหารสำเร็จรูป #ผลไม้สด
ห้องตรวจพิเศษเด็ก1. (OPD27 )
ห้องตรวจพิเศษเด็ก1. (OPD27 )
#ฉีดวัคซีน #ตรวจโรคเด็กเฉพาะทาง #ระบบทางเดินอาหาร
ห้องตรวจ ศูนย์สุขภาพสวนดอก  (ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)
ห้องตรวจ ศูนย์สุขภาพสวนดอก (ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว)
#ศูนย์สุขภาพสวนดอก #ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ศูนย์การแพทย์แผนไทย และแพทย์ผสมผสาน
ศูนย์การแพทย์แผนไทย และแพทย์ผสมผสาน
#ศูนย์การแพทย์แผนไทย #แพทย์ผสมผสาน #แพทย์แผนจีน
ห้องให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
ห้องให้ยาเคมีบำบัดผู้ป่วยนอก
#เคมีบำบัด #ห้บริการให้ยาเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็งอายุรกรรม #มะเร็งโรคเลือด
แผนกบริการรังสี
แผนกบริการรังสี
#ถ่ายภาพรังสี #เอกซเรย์ระบบดิจิตอล
ติดต่อตรวจสอบ และ สอบถาม
ติดต่อตรวจสอบ และ สอบถาม
#ติดต่อตรวจสอบ #สอบถาม
ห้องตรวจเบอร์ 1 พิเศษ(ศัลยกรรม)
ห้องตรวจเบอร์ 1 พิเศษ(ศัลยกรรม)
#ศัลยกรรม #คลินิกศัลยกรรมทรวงอก #คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
อาคารหอพักพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์
อาคารหอพักพยาบาล คณะแพทย์ศาสตร์
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
ห้องตรวจเบอร์ 23 (พิเศษอายุกรรม 4)
ห้องตรวจเบอร์ 23 (พิเศษอายุกรรม 4)
#อายุกรรม #โรคติดเชื้อ #โรคทรวงอก
สำนักงานเวชระเบียนและสถิติ
สำนักงานเวชระเบียนและสถิติ
#เวชระเบียนและสถิติ
หน่วยรักษาความปลอดภัย รพ สวนดอก
หน่วยรักษาความปลอดภัย รพ สวนดอก
#ยามสวนดอก #ยามรพสวนดอก
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
#มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
หอผู้ป่วยเคมีบำบัด
หอผู้ป่วยเคมีบำบัด
#หอผู้ป่วยเคมีบำบัด
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย
ศูนย์คัดกรองผู้ป่วย
#ศูนย์คัดกรอง #หน่วยตรวจฉุกเฉิน
ห้องเวชภัณฑ์พิเศษ
ห้องเวชภัณฑ์พิเศษ
#ห้องเวชภัณฑ์พิเศษ
งานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี
งานสังคมสงเคราะห์ ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี
#งานสังคมสงเคราะห์ #ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรี
คลินิกบริการส่วนหน้า (ศูนย์ศรีพัฒน์)
คลินิกบริการส่วนหน้า (ศูนย์ศรีพัฒน์)
#โรคทางเดินหายใจ #บริการเจาะเลือดก่อนพบแพทย์
ห้องตรวจเบอร์ 29(พิเศษเด็ก 3)
ห้องตรวจเบอร์ 29(พิเศษเด็ก 3)
#คลินิกตรวจเด็กทั่วไป
ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยใน(ตึกสุจินโน)
ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยใน(ตึกสุจินโน)
#ศูนย์ประสานสิทธิ์ผู้ป่วยใน
หน่วยสาธิตการสร้างสุขภาพเด็กเล็ก
หน่วยสาธิตการสร้างสุขภาพเด็กเล็ก
#สร้างเสริมสุขภาพเด็กเล็ก #คณะพยาบาลศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
#เวชศาสตร์ครอบครัว
หน่วยปฏิบัติการเคมีคลินิก
หน่วยปฏิบัติการเคมีคลินิก
#หน่วยปฏิบัติการเคมีคลินิก #เคมีคลินิก #งานปฏิบัติการชันสูตร
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
#เวชศาสตร์ฟื้นฟู
ศูนย์อาหาร (อาคารเฉลิมพระบารมี)
ศูนย์อาหาร (อาคารเฉลิมพระบารมี)
#ศูนย์อาหาร #ฟู้ดคอร์ท #ศูนย์อาหารโรงพยาบาลสวน
หอพักนักศึกษาในกำกับ (พยาบาล)
หอพักนักศึกษาในกำกับ (พยาบาล)
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
หอพักพยาบาล 3
หอพักพยาบาล 3
#หอพักพยาบาล #หอพักนักศึกษาในกำกับ #คณะพยาบาลศาสตร์
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มช.
มูลนิธิพยาบาลศาสตร์ มช.
#บริจาคเงิน #มูลนิธิ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
#ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ #จิตเวชศาสตร์
ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
#ศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้า #มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ
แฟลตผู้ช่วยพยาบาล 7/6
แฟลตผู้ช่วยพยาบาล 7/6
#แฟลตผู้ช่วยพยาบาล
ห้องตรวจสำหรับพระภิกษุสงฆ์
ห้องตรวจสำหรับพระภิกษุสงฆ์
#คลินิกสงฆ์อาพาธ #สามเณรอาพาธ
หอผู้ป่วยสังเกตอาการ
หอผู้ป่วยสังเกตอาการ
#หอผู้ป่วยสังเกตอาการ
พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
#พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
#เวชศาสตร์ชุมชน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
#ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ห้องตรวจกุมารนอกเวลาราชการ
ห้องตรวจกุมารนอกเวลาราชการ
#ผู้ป่วยเด็ก #ตรวจโรคเด็ก
ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว
ห้องตรวจเวชศาสตร์ครอบครัว
#เวชศาสตร์ครอบครัว
ห้องสวนท้อง
ห้องสวนท้อง
#ห้องสวนท้อง
ศูนย์ส่งยาทางไปรษณีย์ (รพ.สวนดอก)
ศูนย์ส่งยาทางไปรษณีย์ (รพ.สวนดอก)
#ศูนย์ส่งยาทางไปรษณีย์