วัดบ่อน้ำทิพย์
วัดบ่อน้ำทิพย์
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
เสน่ห์ไทย คูซีน x ข้าวขาวัว วัรดะห์
เสน่ห์ไทย คูซีน x ข้าวขาวัว วัรดะห์
#เนื้อตุ๋น #ข้าวขาวัว #แกงกระหรี่เนื้อตุ๋น
วัดธาตุขาว
วัดธาตุขาว
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดหนานช้าง (วัดปิงห่าง)
วัดหนานช้าง (วัดปิงห่าง)
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำหลวง)
วัดเจดีย์เหลี่ยม (กู่คำหลวง)
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดกานโถม (ช้างค้ำ)
วัดกานโถม (ช้างค้ำ)
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดพระเจ้าองค์ดำ
วัดพระเจ้าองค์ดำ
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดเสาหิน
วัดเสาหิน
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดพญามังราย
วัดพญามังราย
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดกู่ป้าด้อม
วัดกู่ป้าด้อม
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดอีก้าง
วัดอีก้าง
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดปูเปี้ย
วัดปูเปี้ย
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดกู่จ๊อกป๊อก
วัดกู่จ๊อกป๊อก
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดหัวหนอง
วัดหัวหนอง
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดกู่ขาว
วัดกู่ขาว
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดกู่มะเกลือ
วัดกู่มะเกลือ
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดพันเลา
วัดพันเลา
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เชียงใหม่
#วิถีชีวิตล้านนา #เรือนไทยเก่า #บ้านโบราณ
วัดกู่ต้นโพธิ์
วัดกู่ต้นโพธิ์
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดกู่ไม้ซ้ง
วัดกู่ไม้ซ้ง
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดกู่ริดไม้
วัดกู่ริดไม้
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดกู่อ้ายสี
วัดกู่อ้ายสี
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดกุมกาม หมายเลข 1
วัดกุมกาม หมายเลข 1
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดธาตุน้อย
วัดธาตุน้อย
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดกุมกามทีปราม (ร้าง)
วัดกุมกามทีปราม (ร้าง)
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดกุมกามทีปราม หมายเลข 1
วัดกุมกามทีปราม หมายเลข 1
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
แนวกำแพงโบราณเก่า ชุมชนธันวา
แนวกำแพงโบราณเก่า ชุมชนธันวา
#กำแพงโบราณเก่า #กำแพงดิน
วัดกุมกาม
วัดกุมกาม
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ
วัดกู่อ้ายหลาน
วัดกู่อ้ายหลาน
#เวียงกุมกาม #โบราณสถาน #นครโบราณใต้พิภพ