พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
#พิพิธภัณฑ์ชาวเขา
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
#หอจดหมายเหตุ #ค้นคว้าหาความรู้ #ข้อมูลจากเอกสารจดหมายเหตุ
ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่
ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่
#ห้องสมุด #ห้องนั่งอ่านหนังสือ #ประวัติศาสตร์ล้านนา
พิพิธภัณฑ์แร่และหิน
พิพิธภัณฑ์แร่และหิน
#พิพิธภัณฑ์แร่ #พิพิธภัณฑ์หิน #ภูมิประเทศ
พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
พิพิธภัณฑ์แมลงโลกและสิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติ
#พิพิธภัณฑ์แมลง #ผีเสื้อ #เปลือกหอย
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
#พิพิธภัณฑ #ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ #พระพุทธรูปสกุลช่างสมัยล้านนา
พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์ มช.
#พิพิธภัณฑ์ประวัติคณะพยาบาลศาสตร์
ศาลาธนารักษ์
ศาลาธนารักษ์
#พิพิธภัณฑ์เหรียญ #เหรียญกษาปณ์ #เงินตราไทย
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
#วัฒนธรรมล้านนา #ประเพณีล้านนา #แกะสลักไม้ล้านนา
พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ
พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ภาคเหนือ
#พิพิธภัณฑ์โทรศัพท์ #พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร
#แสตมป์ #ตราไปรษณียากร #ตราไปรษณียากรเพื่อการสะสม
พิพิธภัณฑ์ วัดอินทขิลสะดือเมือง
พิพิธภัณฑ์ วัดอินทขิลสะดือเมือง
#สะดือเมือง #อินทขิล #หลวงพ่อขาว
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เชียงใหม่
#วิถีชีวิตล้านนา #เรือนไทยเก่า #บ้านโบราณ
พิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรม
พิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรม
#ประวัติความเป็นมาเชียงใหม่ #วิถีชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่น
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
#ชีวประวัติ #ประวัติศาสตร์ #โบราณคดี
พิพิธภัณฑ์ฟิสิกส์
พิพิธภัณฑ์ฟิสิกส์
#พิพิธภัณฑ์ฟิสิกส์
คาเฟ่ เดอ มิวเซียม
คาเฟ่ เดอ มิวเซียม
#กาแฟ #ลาเต้ #ชาเขียว
พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม
พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม
#พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม #พิพิธภัณฑ์ในชุมชน #พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น