ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

#ศูนย์วิจัยข้าว

ศูนย์สาธิต และฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ

#ฝึกอบรมการเกษตรแม่เหียะ #ศูนย์วิจัยสาธิต

ศูนย์บริการรักษา และวิจัยโรคมะเร็ง

#เคมีบำบัด #ห้บริการให้ยาเคมีบำบัดแก่ผู้ป่วยมะเร็งอายุรกรรม #มะเร็งโรคเลือด

แม่ปิงวิศวกรรม

#เขียนแบบบ้าน #วางแผนงานก่อสร้าง #รับเหมาก่อสร้าง

หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

#หอจดหมายเหตุ #ค้นคว้าหาความรู้ #ข้อมูลจากเอกสารจดหมายเหตุ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง

#ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร

ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

#ศูนย์วิจัยพืชไร่

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

#สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หอประชุมอาคารรวมวิจัย และบัณฑิตศึกษา

#หอประชุมอาคารรวมวิจัย #บัณฑิตศึกษา

ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง

#ศูนย์วิจัยข้าว

มาโนเซ่ จำกัด

#ศูนย์วิจัยสุขภาพและความงาม

สถานีวิจัยและศูนย์ฝึกอบรมเกษตรที่สูงขุนช่างเคี่ยน

#ขุนช่างเคี่ยน #ซากุระเชียงใหม่ #ดอกซากุระ

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

#ดูดาว #ดาราศาสตร์ #อุทยานดาราศาสตร์

ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร (ศวทก.)

#ศูนย์วิจัยระบบทรัพยากรเกษตร

สถาบันการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ RIHES

#สถาบันการวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ #RIHES