สี่แยกมอเตอร์ (แยกสนามบิน)
สี่แยกมอเตอร์ (แยกสนามบิน)
#ซ่อมมอเตอร์ไซค์ #เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง #ปะยาง
เชียงใหม่ สินเสรี
เชียงใหม่ สินเสรี
#ปั๊มน้ำ #เครื่องมือไฟฟ้า #makita
สามแยกหอยทอด ผัดไทย ราดหน้า
สามแยกหอยทอด ผัดไทย ราดหน้า
#ผัดไทย #ราดหน้า #อาหารตามสั่ง
พอร์  POR (ท่าแพ)
พอร์ POR (ท่าแพ)
#ห้องพักรายวัน #โรงแรม