ล่ำซำทรัพย์คอนสตัคชั่น  สถานที่นี้อาจจะปิด/ย้ายแล้ว ช่วยเราปรับปรุงข้อมูล